Điều khoản sử dụng

  1. TỔNG QUAN VÀ ĐỒNG THUẬN
 

Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là “Trang”) thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi Tàng Thư Quán. Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo này, trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng như các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

 

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

 
  1. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG
 

Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ này đầu tiên bạn truy cập trang web. Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liệu từ trang web này, bạn phải tuân theo những điều khoản được quy định của Trang. Tàng Thư Quán cho phép bạn xem hoặc lấy thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp, đăng lại…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo nguồn gốc rõ ràng bằng đường dẫn (link) dẫn đến bài viết cụ thể trên Trang mà bạn sao chép, hoặc ghi nguồn:  "©Copyright by Tàng Thư Quán” (có kèm link website).

 

Các bình luận hoặc thông tin công khai khác (ngoại trừ các thông tin bảo mật) mà bạn đăng tải trên Trang web này sẽ thuộc quyền sở hữu của Tàng Thư Quán. Các thông tin này sẽ được Tàng Thư Quán sử dụng cho bất cứ mục đích nào.

 
  1. NHỮNG TRANG WEB/LIÊN KẾT ĐẾN TRANG THỨ BA
 

Tàng Thư Quán không chịu trách nhiệm đảm bảo tín sẵn sàng của bất cứ trang web hay tài liệu của các bên thứ ba mà bạn truy xuất thông qua trang web này. Nếu bạn quyết định ghé thăm các trang được liên kết trong trang web này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi các nguy cơ sẵn có trên mạng. Tàng Thư Quán không bảo đảm tính xác thực cho bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin thanh toán có trên các trang web của các hãng thứ ba. Tàng Thư Quán không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất mát hay những tổn thương gây ra, hoặc có liên hệ mật thiết với, bởi bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có trên các trang web của các hãng thứ ba.

 
  1. NHỮNG PHỦ NHẬN VÀ GIỚI HẠN PHÁP LÝ
 

Thông tin và các tài liệu khác trên trang web có thể chứa những sai sót về lỗi chính tả, Tàng Thư Quán sẽ cố gắng kiểm soát, nhưng không đảm bảo sự chính xác hay sự hoàn thiện của thông tin và các tài liệu cũng như sự tin cậy của bất cứ bài viết, bình luận hay những thông tin khác được đăng tải bởi người dùng thông qua trang web này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tin tưởng vào các bài viết, bình luận hay thông tin có trên trang web này.

 

Tàng Thư Quán có thể chấm dứt quyền truy cập của người dùng tới trang web của mình nếu xác định được người dùng có vi phạm trong điều khoản sử dụng.

 

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc yêu cầu trợ giúp nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email: info@tangthuquan.com hoặc Fanpages Tàng Thư Quán.