CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Tuyên bố về Quyền riêng tư của website https://tangthuquan.com/ ("Trang web"), được điều hành và duy trì bởi Tàng Thư Quán (sau đây gọi là “Tàng Thư Quán” hoặc "chúng tôi"):

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký tài khoản trên website của chúng tôi. Các thông tin thu thập bao gồm tên (ngoại hiệu) và địa chỉ email. 

Đồng thời nhật ký truy cập được chúng tôi sử dụng để cải thiện tính tiện dụng cũng như giúp nhận diện các lượt đăng nhập lập lại, ghi nhớ cũng như đáp ứng theo nhu cầu riêng của từng người dùng. Tất cả cookie sử dụng đều không liên quan tới các thông tin cá nhân trên website của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được dùng:

  • Đáp ứng theo sở thích riêng cũng như kinh nghiệm của bạn trên Trang web
  • Cải thiện trang web của chúng tôi
  • Cải thiện dịch vụ khách hàng cũng như các yêu cầu trợ giúp từ khách hàng
  • Liên hệ với bạn qua email (tùy chọn)
  • Cung cấp các nội dung quảng cáo phù hợp (nếu có)
  • Quản lý nội dung được đăng tải trên Trang web và lấy ý kiến người dùng

3. Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi là người sở hữu duy nhất các thông tin được thu thập trên website này. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý từ người dùng.

4. Thông cáo bên thứ ba

Chúng tôi không bán, giao thương hoặc chuyển đổi các thông tin cá nhân cho bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi khi mà các đối tác này cũng cam kết bảo mật các thông tin này.

Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết trong các trường hợp để điều tra, ngăn chặn hoặc thực thi các biện pháp chống lại các hoạt động phạm pháp, gian lận đáng ngờ hoặc các tình huống có thể dẫn tới các nguy hiểm cho người dùng, các hành động vi phạm điều khoản sử dụng hay được yêu cầu bởi pháp luật.

Các thông tin không riêng tư mặt khác có thể được cung cấp cho bên thứ ba nhằm mục đích quảng cáo, marketing hoặc mục đích khác.

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi cũng khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Sự thay đổi liên tục của Internet đôi khi sẽ dẫn đến những yêu cầu điều chỉnh đối với tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi. Trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên Trang web một cách công khai và rõ ràng để người dùng được biết.

5. Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với chính sách riêng tư của chúng tôi.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc gợi ý nào, vui lòng gửi về thư điện tử của chúng tôi tại địa chỉ info@tangthuquan.com.

Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời tại Tàng Thư Quán.